Undervegs: Avslutningsframsyning på Strunkeveko

Arrangementsinformasjon
Default file 1498727347

"Undervegs" er avslutningskonserten til Strunkeveko. Nær 100 elevar bidreg med song, dans og spel i eit kunstnarisk inferno med mykje ungdommeleg mot og glede.

Årets avslutningsframsyning er inspirert av kjeldematerialet og syner korleis dei unge tek med seg arkivmaterialet inn i si eiga tid.

Gle deg til ei artig, ungdommeleg og kreativ framsyning! 

Produsent for avslutningskonserten er kurshaldar og hallingdansar Martin Myhr.

(Born under 12 år går gratis, men ting billett slik at vi har oversikt over antall publikummarar, ungdom mellom 12-18 år går for halv pris.)

NB! Konserten finn stad på Merket i Tisleidalen

strunkeveko
folkemusikk
folkemusikksenteret
hilme

Restriksjoner

Kjøpte billettar blir ikkje refundert.